Kotitalousvähennys

Muista käyttää hyväksesi kotitalousvähennys, jonka saat kun teemme työtä luonasi. Tarkemmat ohjeet verottajan sivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Lyhyt ohje Verohallinnon lomakkeen 14A täyttämiseksi:

Kohta 2.

Asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö (rasti)

Omassa käytössä oleva asunto tai vapaa-ajan asunto (rasti)

Selvitys teetetystä työstä: tähän selitys työstä (kph-remontti, keittiöremontti tms. sekä oma osoite)

Kohta 2.1.

Yrityksen nimi: Rustiikkipaja

Y-tunnus: 2378051-3

Kohta 2.2.

Sopimuksentekopäivä: pvm, jolloin sopimus on allekirjoitettu

Kohta 2.3.

Ensimmäinen maksupäivä: laskun ensimmäisen erän maksupäivä (jos maksu osissa)

Kohta 2.4.

Viimeinen maksupäivä: laskun viimeisen erän maksupäivä (jos maksu osissa)

Kohta 2.5.

Koko laskun loppusumma arvonlisäveroineen: tähän maksamasi/maksamanne kokonaissumma

Kohta 2.6.

Työn osuus arvonlisäveroineen (oma osuus):tähän työn osuus laskusta (löytyy eriteltynä laskusta)

Kohta 2.7.

Jos olet jakanut laskun esim. puolisosi kanssa, merkitse tähän oma osuutesi työstä maksetusta määrästä (ei koko laskusta)